Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

                                       

                      ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ PROGRAMU "KLUB CIEKAWSKICH"

 

Szkoła Podstawowa w Bąkowicach otrzymała dotację w wysokości 9180 zł, na realizację programu „Klub ciekawskich” opracowanego na konkurs w ramach zadania „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich” – „Rządowy program – Rozwój edukacji na terenach wiejskich w latach 2008 – 2013”.

Celem programu „Klub ciekawskich” jest umożliwienie uczniom zapoznania się i poszerzenia wiedzy na temat kultury i historii regionu, twórcze wykorzystanie wolnego czasu przez dzieci, a także udoskonalenie czytania ze zrozumieniem, poprawnego pisania, korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce poprzez udział w zajęciach edukacyjnych, podczas których uczniowie będą opracowywać grę edukacyjną. Realizowane zajęcia to: kółko fotograficzne, kółko informatyczne, kółko historyczno – regionalne. Ponadto w ramach programu odbędą się rajdy rowerowe i wycieczki do Opola. Efektem pracy dzieci będzie wydanie planszowej gry edukacyjnej „Znam moją gminę”. Egzemplarze powstałej gry zostaną również podarowane do świetlic szkolnych i wiejskich, biblioteki, czytelni a także do szkół w gminie, co pozwoli na zorganizowanie i rozegranie międzyszkolnego turnieju wiedzy o gminie. Ponadto zrealizowany projekt przyczyni się do pogłębienia więzi dzieci ze swoim regionem, dostrzeżenia jego wartości i walorów, a w przyszłości być może spowoduje to, że uczniowie nie będą emigrować, lecz pozostaną tutaj, aby tu pracować i zakładać rodzinę.

wstecz